Khai thác những khoảng thời gian chưa từng có để định hình lại cách chúng ta làm việc

Đã có quá nhiều thay đổi đối với cách chúng ta làm việc trong những tháng gần đây, đến nỗi một số người trong chúng ta có thể không nhận ra ngay những loại đổi mới vốn đã thành công trước khi đại dịch toàn cầu xảy ra. Với tư cách là các nhà tiếp thị, công nghệ tại nơi làm việc tiếp tục mang chúng ta đến gần hơn với tư cách là một nhóm để chúng ta có thể phục vụ khách hàng trong những thời điểm căng thẳng này, ngay cả khi chúng ta phải đối mặt với những thách thức trong cuộc sống của chính mình. Điều quan trọng là phải trung thực với khách hàng, như