Chấm điểm tương tác xã hội

Hầu hết các nhà tiếp thị hiểu tầm quan trọng của việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để tương tác với khách hàng, xây dựng nhận thức về thương hiệu và tạo ra khách hàng tiềm năng, nhưng nhiều công ty vẫn gặp khó khăn. Làm thế nào để bạn thu hút khách hàng tiềm năng ở cấp độ cá nhân, thể hiện giá trị của công ty bạn và cuối cùng là chuyển đổi họ thành khách hàng? Đối với một doanh nghiệp, có rất ít giá trị khi có hàng nghìn người theo dõi trên Twitter nếu không có ai mua hàng của bạn. Nó tóm tắt kết quả đo lường và dễ dàng xác định xem bạn đang làm gì