Tại sao Nhóm Tiếp thị và CNTT nên Chia sẻ Trách nhiệm An ninh Mạng

Đại dịch khiến mọi bộ phận trong tổ chức phải quan tâm nhiều hơn đến an ninh mạng. Điều đó có ý nghĩa, phải không? Chúng ta càng sử dụng nhiều công nghệ trong các quy trình và công việc hàng ngày, chúng ta càng dễ bị vi phạm. Nhưng việc áp dụng các thực hành an ninh mạng tốt hơn nên bắt đầu với các nhóm tiếp thị thành thạo. An ninh mạng thường là mối quan tâm của các nhà lãnh đạo Công nghệ Thông tin (CNTT), Giám đốc An ninh Thông tin (CISO) và Giám đốc Công nghệ (CTO)