Signkick Marketplaces: Đưa Biển quảng cáo đến Thế hệ 'Nhấp để Mua'

Ngành công nghiệp quảng cáo Out of Home là một ngành công nghiệp khổng lồ và sinh lợi. Trong thời đại hỗn loạn kỹ thuật số này, việc kết nối với người tiêu dùng khi họ đang “di chuyển” trong không gian công cộng vẫn có giá trị to lớn. Biển quảng cáo, nhà chờ xe buýt, áp phích và quảng cáo chuyển tuyến đều là một phần trong cuộc sống hàng ngày của người tiêu dùng. Họ cung cấp vô số cơ hội để truyền tải thông điệp một cách rõ ràng đến đối tượng có liên quan mà không phải cạnh tranh để gây sự chú ý giữa hàng nghìn quảng cáo khác. Nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng