Cách tiếp cận có trí tuệ để AI cắt giảm tập dữ liệu thiên vị

Các giải pháp do AI hỗ trợ cần tập dữ liệu để hoạt động hiệu quả. Và việc tạo ra các tập dữ liệu đó chứa đầy một vấn đề thiên vị ngầm ở cấp độ hệ thống. Tất cả mọi người đều mắc phải những thành kiến ​​(cả ý thức và vô thức). Thành kiến ​​có thể ở bất kỳ hình thức nào: địa lý, ngôn ngữ, kinh tế xã hội, phân biệt giới tính và phân biệt chủng tộc. Và những thành kiến ​​có hệ thống đó được đưa vào dữ liệu, điều này có thể dẫn đến các sản phẩm AI duy trì và tăng cường sự sai lệch. Các tổ chức cần một cách tiếp cận có quan tâm để giảm thiểu