Thành công tại Facebook Marketing Thực hiện phương pháp tiếp cận “Tất cả các nguồn dữ liệu trên sàn”

Đối với các nhà tiếp thị, Facebook là con khỉ đột nặng 800 pound trong phòng. Trung tâm Nghiên cứu Pew cho biết gần 80% người Mỹ trực tuyến sử dụng Facebook, nhiều hơn gấp đôi so với số người sử dụng Twitter, Instagram, Pinterest hoặc LinkedIn. Người dùng Facebook cũng tương tác cao, với hơn 2/XNUMX trong số họ truy cập trang web hàng ngày và hơn một nửa đăng nhập nhiều lần mỗi ngày. Số lượng người dùng Facebook hoạt động hàng tháng trên toàn thế giới đạt khoảng XNUMX tỷ. Nhưng đối với các nhà tiếp thị,