4 cách Máy học tăng cường Tiếp thị Truyền thông Xã hội

Với việc ngày càng có nhiều người tham gia vào mạng xã hội trực tuyến, mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong các chiến lược tiếp thị của các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình. Có 4.388 tỷ người dùng internet trên toàn thế giới vào năm 2019 và 79% trong số đó là người dùng mạng xã hội tích cực. Báo cáo toàn cầu về báo cáo kỹ thuật số Khi được sử dụng một cách chiến lược, tiếp thị truyền thông xã hội có thể đóng góp vào doanh thu, mức độ tương tác và nhận thức của công ty, nhưng chỉ đơn giản là trên mạng xã hội không có nghĩa là tận dụng