Tại sao các nhóm Bán hàng và Tiếp thị cần Cloud ERP

Các nhà lãnh đạo tiếp thị và bán hàng là những thành phần không thể thiếu trong việc thúc đẩy doanh thu của công ty. Bộ phận tiếp thị đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy doanh nghiệp, trình bày chi tiết các dịch vụ và thiết lập các yếu tố khác biệt của nó. Tiếp thị cũng tạo ra sự quan tâm đến sản phẩm và tạo ra khách hàng tiềm năng hoặc triển vọng. Trong buổi hòa nhạc, các nhóm bán hàng tập trung vào việc chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng trả tiền. Các chức năng gắn bó chặt chẽ với nhau và quan trọng đối với sự thành công chung của một doanh nghiệp. Với tác động của việc bán hàng và tiếp thị đối với