Mẹo và Thực tiễn Tốt nhất để Kiểm tra Tích hợp Lực lượng Bán hàng

Thử nghiệm Salesforce sẽ giúp bạn xác nhận các chức năng và tích hợp Salesforce tùy chỉnh của mình với các ứng dụng doanh nghiệp khác. Một thử nghiệm tốt bao gồm tất cả các mô-đun Salesforce từ tài khoản đến khách hàng tiềm năng, từ cơ hội đến báo cáo và từ chiến dịch đến địa chỉ liên hệ. Như trường hợp của tất cả các bài kiểm tra, có một cách tốt (hiệu quả và hiệu quả) để thực hiện một bài kiểm tra Salesforce và một cách xấu. Vì vậy, Salesforce kiểm tra thực hành tốt là gì? Sử dụng đúng các công cụ kiểm tra - kiểm tra Salesforce