7 dấu hiệu bạn không cần máy chủ quảng cáo

Hầu hết các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo sẽ cố gắng thuyết phục bạn rằng bạn cần một máy chủ quảng cáo, đặc biệt nếu bạn là một mạng quảng cáo có khối lượng lớn vì đó là những gì họ đang cố gắng bán. Nó là một phần mềm mạnh mẽ và có thể cung cấp khả năng tối ưu hóa có thể đo lường được cho một số mạng quảng cáo nhất định và những người chơi công nghệ khác, nhưng máy chủ quảng cáo không phải là giải pháp phù hợp cho mọi người trong mọi tình huống. Trong hơn 10 năm làm việc trong ngành, chúng tôi