Khởi động chiến dịch tiếp thị video của bạn bằng 3 cách

Bạn có thể đã nghe qua nho rằng video là khoản đầu tư đáng giá cho bất kỳ doanh nghiệp nào muốn cải thiện sự hiện diện trực tuyến của họ. Những clip này rất tốt trong việc tăng tỷ lệ chuyển đổi bởi vì chúng tuyệt vời trong việc thu hút khán giả và truyền tải những thông điệp phức tạp một cách hiệu quả - còn gì để không thích? Vì vậy, bạn đang tự hỏi làm thế nào bạn có thể bắt đầu chiến dịch tiếp thị video của mình? Một chiến dịch tiếp thị video có thể giống như một dự án lớn và bạn không biết điều gì