Freshworks: Nhiều mô-đun tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi trong One Suite

Trong thời đại kỹ thuật số này, cuộc chiến giành không gian tiếp thị đã chuyển sang trực tuyến. Với nhiều người trực tuyến hơn, đăng ký và bán hàng đã chuyển từ không gian truyền thống sang không gian kỹ thuật số mới. Các trang web phải ở trong trò chơi tốt nhất của chúng và có tính đến thiết kế trang web và trải nghiệm người dùng. Do đó, các trang web đã trở nên quan trọng đối với doanh thu của công ty. Với tình huống này, thật dễ dàng để thấy rằng tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi, hay còn gọi là CRO, đã trở thành