Tại sao Bán hàng và Tiếp thị Thực địa nên Nhìn xa hơn CRM Truyền thống

Khi thế giới ngày càng trở nên vô vị với sự xâm nhập của công nghệ - truyền thông xã hội, trò chuyện video, v.v. Một cơ hội đã tự thể hiện một cách rất thực tế. Một khái niệm đã từng xuất hiện tự nhiên, trực quan và tồn tại khá nhiều như một suy nghĩ sau này đã được xếp hạng cho một sự thích nghi bất tiện, tốn kém thời gian hơn. Về mặt thể chất trước những người bạn muốn xây dựng mối quan hệ. Nó có vẻ giống như một khái niệm quá rõ ràng, nhưng thực tế