Cách sử dụng phân tích hành trình khách hàng để tối ưu hóa nỗ lực tiếp thị tạo nhu cầu của bạn

Để tối ưu hóa các nỗ lực tiếp thị tạo nhu cầu thành công, bạn cần có khả năng hiển thị từng bước trong hành trình của khách hàng và các phương tiện để theo dõi và phân tích dữ liệu của họ để hiểu điều gì thúc đẩy họ hiện tại và trong tương lai. Làm thế nào để bạn làm điều đó? May mắn thay, phân tích hành trình của khách hàng cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về các kiểu hành vi và sở thích của khách truy cập trong toàn bộ hành trình khách hàng của họ. Những thông tin chi tiết này cho phép bạn tạo trải nghiệm khách hàng nâng cao để thúc đẩy khách truy cập tiếp cận