Tại sao Mọi Doanh nghiệp Thương mại Điện tử Cần Một Công cụ Định giá Động?

Tất cả chúng ta đều biết rằng thành công trong kỷ nguyên mới của thương mại kỹ thuật số phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, vì vậy việc triển khai các công cụ phù hợp là rất quan trọng. Giá tiếp tục là một yếu tố điều chỉnh khi đưa ra quyết định mua hàng. Một trong những thách thức lớn mà các doanh nghiệp Thương mại điện tử phải đối mặt hiện nay là điều chỉnh giá của họ để phù hợp với những gì khách hàng của họ đang tìm kiếm mọi lúc. Điều này làm cho một công cụ định giá năng động trở nên quan trọng đối với các cửa hàng trực tuyến. Các chiến lược giá động, ngoài việc