Cách tận dụng tối đa báo cáo chuyển đổi AdWords mới

Bạn thích cái nào hơn: Quảng cáo kỹ thuật số thu hút sự chú ý thu hút 1,000 lượt truy cập trang web? Hay quảng cáo hoạt động chậm chỉ nhận được 12 nhấp chuột cho đến nay? Đó là một câu hỏi mẹo. Câu trả lời là không. Ít nhất, cho đến khi bạn biết có bao nhiêu khách truy cập đã chuyển đổi. Một quảng cáo được nhắm mục tiêu siêu dẫn đến một tá hành động chuyển đổi đủ điều kiện sẽ có giá trị hơn mười lần so với quảng cáo thu hút hàng trăm khách truy cập không đủ tiêu chuẩn không chuyển đổi. Trong một thế giới