Các xu hướng mà mọi nhà phát triển ứng dụng di động cần biết cho năm 2020

Dù bạn nhìn ở đâu, rõ ràng là công nghệ di động đã trở nên hòa nhập vào xã hội. Theo Allied Market Research, quy mô thị trường ứng dụng toàn cầu đạt 106.27 tỷ USD vào năm 2018 và dự kiến ​​đạt 407.31 tỷ USD vào năm 2026. Giá trị mà một ứng dụng mang lại cho các doanh nghiệp không thể bị đánh giá thấp hơn. Khi thị trường di động tiếp tục phát triển, tầm quan trọng của việc các công ty thu hút khách hàng của họ bằng ứng dụng di động sẽ trở nên cao hơn theo cấp số nhân. Do sự chuyển đổi của