Tác động của những khoảnh khắc vi mô đến hành trình của người tiêu dùng

Một xu hướng tiếp thị nóng mà chúng ta bắt đầu nghe thấy ngày càng nhiều là những khoảnh khắc bất chợt. Những khoảnh khắc nhỏ hiện đang ảnh hưởng đến hành vi và kỳ vọng của người mua, đồng thời chúng đang thay đổi cách người tiêu dùng mua sắm trong các ngành. Nhưng chính xác những khoảnh khắc vi mô là gì? Họ đang định hình hành trình của người tiêu dùng theo những cách nào? Điều quan trọng là phải hiểu ý tưởng về những khoảnh khắc nhỏ là rất mới trong thế giới tiếp thị kỹ thuật số. Think with Google dẫn đầu phụ trách nghiên cứu các cách mạng hóa công nghệ điện thoại thông minh