6 lý do để thiết lập lại blog WordPress của bạn

WP Reset là một plugin cho phép bạn đặt lại trang web của mình cả hoàn toàn và một phần trong đó chỉ các phần cụ thể của blog của bạn mới được đưa vào các thay đổi. Việc đặt lại đầy đủ khá dễ hiểu, xóa tất cả các bài đăng, trang, loại bài đăng tùy chỉnh, nhận xét, mục nhập phương tiện và người dùng. Hành động này không để lại các tệp phương tiện (nhưng không liệt kê chúng dưới phương tiện), cũng như các tích hợp như plugin và tải lên chủ đề, cùng với tất cả các đặc điểm cốt lõi của

Các kỹ thuật thiết kế web quan trọng để kết hợp trên trang web công ty luật của bạn

Thị trường pháp lý ngày nay ngày càng cạnh tranh. Do đó, điều này gây ra rất nhiều áp lực cho nhiều luật sư và công ty luật để nổi bật hơn so với các đối thủ còn lại. Thật khó để phấn đấu cho sự hiện diện chuyên nghiệp trên mạng. Nếu trang web của bạn không đủ hấp dẫn, khách hàng sẽ chuyển sang đối thủ cạnh tranh của bạn. Đó là lý do tại sao, thương hiệu của bạn (và bao gồm cả trang web của bạn) sẽ tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh của bạn, giúp bạn tìm được khách hàng mới và thúc đẩy