Influencer Marketing: Lịch sử, Sự tiến hóa và Tương lai

Những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội: đó là điều có thật? Kể từ khi mạng xã hội trở thành phương pháp giao tiếp ưa thích của nhiều người vào năm 2004, nhiều người trong chúng ta không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình nếu thiếu nó. Một điều mà mạng xã hội chắc chắn đã thay đổi theo hướng tốt hơn là nó đã dân chủ hóa những ai trở nên nổi tiếng, hoặc ít nhất là được nhiều người biết đến. Cho đến gần đây, chúng ta phải dựa vào phim ảnh, tạp chí và chương trình truyền hình để biết ai là người nổi tiếng.