RFP360: Công nghệ mới nổi giúp xóa tan nỗi đau của RFP

Tôi đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình cho việc tiếp thị và bán phần mềm. Tôi đã hối hả mang lại những khách hàng tiềm năng hấp dẫn, đẩy nhanh chu kỳ bán hàng và giành được các giao dịch - điều đó có nghĩa là tôi đã đầu tư hàng trăm giờ trong đời để suy nghĩ, làm việc và phản hồi lại RFP - một điều ác cần thiết khi nói đến việc giành được công việc kinh doanh mới . RFP luôn cảm thấy giống như một cuộc rượt đuổi trên giấy không bao giờ kết thúc - một quá trình chậm chạp đến mức không thể tránh khỏi việc tìm kiếm