Chúng ta vẫn cần thương hiệu?

Người tiêu dùng đang chặn quảng cáo, giá trị thương hiệu giảm và hầu hết mọi người sẽ không quan tâm nếu 74% thương hiệu biến mất hoàn toàn. Bằng chứng cho thấy mọi người đã hoàn toàn không còn yêu thương hiệu. Vậy tại sao lại như vậy và nó có nghĩa là các thương hiệu nên ngừng ưu tiên hình ảnh của họ? Người tiêu dùng được trao quyền Lý do đơn giản khiến các thương hiệu bị tách khỏi vị trí quyền lực của họ là vì người tiêu dùng chưa bao giờ được trao quyền nhiều hơn họ hiện nay. Tranh giành