7 mẹo chắc chắn để tán tỉnh một bài đăng trên blog của khách

Viết blog của khách là một quá trình phức tạp và tế nhị cần được đối xử như sự khởi đầu của bất kỳ mối quan hệ nào: nghiêm túc và cẩn trọng. Với tư cách là chủ sở hữu blog, tôi không thể cho bạn biết đã bao nhiêu lần tôi bị gửi những email spam, viết khủng khiếp. Blog, giống như các mối quan hệ, cần rất nhiều nỗ lực và một blogger khách tiềm năng không nên coi đó là một quá trình phù phiếm. Dưới đây là 7 mẹo hẹn hò chắc chắn dành cho các áp phích của khách mời chào một blogger: 1. Nhận