Quảng cáo độc hại: Có ý nghĩa gì đối với chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số của bạn?

Năm tới được coi là một năm thú vị cho tiếp thị kỹ thuật số, với vô số thay đổi tiên phong đối với bối cảnh trực tuyến. Internet of Things và việc hướng tới thực tế ảo tạo ra tiềm năng mới cho tiếp thị trực tuyến và những cải tiến mới trong phần mềm liên tục chiếm vị trí trung tâm. Tuy nhiên, thật không may, không phải tất cả những phát triển này đều tích cực. Những người trong chúng ta làm việc trực tuyến thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ tội phạm mạng, những người không mệt mỏi tìm ra những cách mới để có được