Giảm lượng xe bị bỏ rơi trong mùa lễ này: 8 mẹo để tác động đến doanh số bán hàng

Gần đây, tôi đã xem một video về một người quản lý Target đứng trên quầy thanh toán của mình, phát biểu sôi nổi với nhân viên của mình trước khi mở cửa cho những người mua sắm vào Thứ Sáu Đen, tập hợp quân đội của mình như thể anh ấy đang chuẩn bị cho họ ra trận. Vào năm 2016, tình trạng lộn xộn là Thứ Sáu Đen lớn hơn bao giờ hết. Mặc dù người mua sắm chi tiêu trung bình ít hơn 10 đô la so với năm ngoái, nhưng đã có nhiều hơn ba triệu người mua sắm vào Thứ Sáu Đen trong năm 2016 so với trong