Tầm quan trọng của hỗ trợ bán hàng

Trong khi công nghệ hỗ trợ bán hàng được chứng minh là có thể tăng doanh thu lên 66%, thì 93% công ty vẫn chưa triển khai nền tảng hỗ trợ bán hàng. Điều này thường là do lầm tưởng về khả năng bán hàng đắt tiền, phức tạp để triển khai và có tỷ lệ chấp nhận thấp. Trước khi đi sâu vào lợi ích của nền tảng hỗ trợ bán hàng và những gì nó làm được, trước tiên hãy đi sâu vào việc hỗ trợ bán hàng là gì và tại sao nó lại quan trọng. Hỗ trợ bán hàng là gì? Theo Forrester Consulting,