AudioMob: Tăng doanh số bán hàng đầu năm mới với quảng cáo âm thanh

Quảng cáo âm thanh cung cấp một cách hiệu quả, được nhắm mục tiêu cao và an toàn cho thương hiệu để các thương hiệu loại bỏ tiếng ồn và tăng doanh số bán hàng của họ trong năm mới. Sự nổi lên của quảng cáo bằng âm thanh là tương đối mới trong ngành ngoài radio nhưng đã tạo ra một tiếng vang lớn. Trong số những ồn ào, quảng cáo âm thanh trong trò chơi di động đang tạo ra nền tảng của riêng họ; phá vỡ ngành công nghiệp và phát triển nhanh chóng, các thương hiệu đang nhìn thấy tầm cỡ quảng cáo cao hơn