Sách bán hàng kỹ thuật số & Kỷ nguyên bán hàng mới

Trong môi trường bán hàng ngày nay, vô số thách thức có thể ngăn cản các nhà lãnh đạo bán hàng giúp nhóm của họ đạt được mục tiêu. Từ các đại diện bán hàng mới chậm tăng thời gian cho các hệ thống rời rạc, các đại diện bán hàng đang dành nhiều thời gian hơn cho các công việc hành chính và ít thời gian thực sự bán hàng hơn. Để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, giảm thiểu sự kém hiệu quả trong tổ chức và giảm doanh thu trong bán hàng, các nhà lãnh đạo bán hàng phải thiết lập các quy trình nhanh nhẹn và thích ứng. Sách bán hàng kỹ thuật số là một phần không thể thiếu