Chuyển đổi kỹ thuật số và tầm quan trọng của việc tích hợp tầm nhìn chiến lược

Theo Gartner, một trong số ít những yếu tố cơ bản của cuộc khủng hoảng COVID-19 đối với các công ty là sự tăng tốc cần thiết của quá trình chuyển đổi kỹ thuật số. Nó đã được tiến hành rất nhanh kể từ khi các doanh nghiệp trên toàn thế giới đã xoay quanh cách tiếp cận của họ. Khi đại dịch khiến nhiều người tránh giao tiếp trực diện trong các cửa hàng và văn phòng, các tổ chức thuộc mọi loại hình đã và đang đáp ứng khách hàng bằng các dịch vụ kỹ thuật số tiện lợi hơn. Ví dụ: các nhà bán buôn và các công ty B2020B