5 cách Hệ thống quản lý đơn hàng dựa trên đám mây giúp bạn đến gần hơn với khách hàng của mình

Năm 2016 sẽ là năm của Khách hàng B2B. Các công ty thuộc tất cả các ngành đang bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của việc cung cấp nội dung được cá nhân hóa, lấy khách hàng làm trung tâm và đáp ứng nhu cầu của người mua để vẫn phù hợp. Các công ty B2B nhận thấy cần phải điều chỉnh các chiến lược tiếp thị sản phẩm của họ để xoa dịu các hành vi mua sắm giống như B2C của những người mua thế hệ trẻ. Fax, danh mục và trung tâm cuộc gọi đang dần biến mất trong thế giới B2B khi Thương mại điện tử phát triển để giải quyết tốt hơn nhu cầu thay đổi của người mua.