6 Xu hướng công nghệ trong năm 2020 mà mọi nhà tiếp thị nên biết

Không có gì bí mật khi các xu hướng tiếp thị xuất hiện cùng với những thay đổi và đổi mới trong công nghệ. Nếu bạn muốn doanh nghiệp của mình nổi bật, thu hút khách hàng mới và tăng khả năng hiển thị trực tuyến, bạn cần phải chủ động trước những thay đổi công nghệ. Hãy nghĩ về các xu hướng công nghệ theo hai cách (và tư duy của bạn sẽ tạo ra sự khác biệt giữa các chiến dịch thành công và những con số khó trong phân tích của bạn): Thực hiện các bước để tìm hiểu các xu hướng và áp dụng chúng, hoặc bị bỏ lại phía sau. Trong này