5 Trang tổng quan Google Analytics sẽ không làm bạn sợ hãi

Google Analytics có thể đáng sợ đối với nhiều nhà tiếp thị. Đến giờ, tất cả chúng ta đều biết các quyết định dựa trên dữ liệu quan trọng như thế nào đối với các bộ phận tiếp thị của chúng ta, nhưng nhiều người trong chúng ta không biết bắt đầu từ đâu. Google Analytics là một công cụ mạnh mẽ dành cho nhà tiếp thị có đầu óc phân tích, nhưng có thể dễ tiếp cận hơn nhiều người trong chúng ta nhận ra. Khi bắt đầu sử dụng Google Analytics, điều đầu tiên bạn cần làm là chia số liệu phân tích của mình thành các phần nhỏ. Tạo nên