Sơ lược về Tiếp thị trò chơi trên thiết bị di động, Những bài học tốt nhất từ ​​các nhà điều hành

Một thập kỷ trôi qua và điện thoại thông minh đã thực sự chiếm ưu thế. Dữ liệu cho thấy đến năm 2018, sẽ có 2.53 tỷ người dùng điện thoại thông minh trên khắp thế giới. Người dùng trung bình có 27 ứng dụng trên thiết bị của họ. Làm thế nào để các doanh nghiệp vượt qua sự ồn ào khi có quá nhiều cạnh tranh? Câu trả lời nằm trong cách tiếp cận dựa trên dữ liệu để tiếp thị ứng dụng và hiểu được bài học từ các nhà tiếp thị di động, những người đang giết chết nó trong lĩnh vực của họ. Lĩnh vực trò chơi,