Dữ liệu hoàn hảo là không thể

Tiếp thị trong thời kỳ hiện đại là một điều buồn cười; trong khi các chiến dịch tiếp thị dựa trên web dễ theo dõi hơn nhiều so với các chiến dịch truyền thống, có rất nhiều thông tin có sẵn đến mức mọi người có thể bị tê liệt trong nhiệm vụ tìm kiếm nhiều dữ liệu hơn và thông tin chính xác 100%. Đối với một số người, lượng thời gian tiết kiệm được nhờ có thể nhanh chóng tìm ra số người đã xem quảng cáo trực tuyến của họ trong một tháng nhất định bị phủ định bởi thời gian