“Tiếp thị theo ngữ cảnh” thực sự có ý nghĩa gì?

Là một người làm nên sự nghiệp từ nội dung, giao tiếp và kể chuyện, tôi có một vị trí đặc biệt trong trái tim mình đối với vai trò “bối cảnh”. Những gì chúng ta truyền đạt — dù trong kinh doanh hay trong cuộc sống cá nhân — chỉ trở nên phù hợp với khán giả khi họ hiểu ngữ cảnh của thông điệp. Không có ngữ cảnh, ý nghĩa bị mất. Không có ngữ cảnh, khán giả sẽ bối rối về lý do tại sao bạn giao tiếp với họ, những gì họ phải lấy đi và cuối cùng, tại sao thông điệp của bạn