Cách chọn các kênh tốt nhất cho chiến lược hỗ trợ khách hàng của bạn

Với sự ra đời của xếp hạng doanh nghiệp, đánh giá trực tuyến và phương tiện truyền thông xã hội, các nỗ lực hỗ trợ khách hàng của công ty bạn giờ đây không thể thiếu đối với danh tiếng thương hiệu và trải nghiệm khách hàng trực tuyến của bạn. Thành thật mà nói, những nỗ lực tiếp thị của bạn có vĩ đại đến đâu nếu thiếu sự hỗ trợ và kinh nghiệm của bạn. Thương hiệu của một công ty cũng giống như danh tiếng của một con người. Bạn kiếm được danh tiếng bằng cách cố gắng làm tốt những việc khó. Jeff Bezos là khách hàng của bạn và