Thủy triều trỗi dậy của VR trong xuất bản và tiếp thị

Kể từ khi bắt đầu tiếp thị hiện đại, các thương hiệu đã hiểu rằng việc hình thành kết nối với người dùng cuối là cốt lõi của một chiến lược tiếp thị thành công - tạo ra thứ gì đó kích thích cảm xúc hoặc cung cấp trải nghiệm thường có ấn tượng lâu dài nhất. Với việc các nhà tiếp thị ngày càng chuyển sang sử dụng các chiến thuật kỹ thuật số và di động, khả năng kết nối với người dùng cuối theo cách nhập vai đã giảm đi. Tuy nhiên, lời hứa về thực tế ảo (VR) như một trải nghiệm sống động