Năm cách các công ty Martech chơi trò chơi dài với mức giảm dự kiến ​​28% trong chi tiêu tiếp thị

Đại dịch Coronavirus đã đến với hàng loạt thách thức và bài học từ góc độ xã hội, cá nhân và doanh nghiệp. Thật khó để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh doanh mới do kinh tế không chắc chắn và các cơ hội bán hàng bị đóng băng. Và bây giờ Forrester dự kiến ​​chi tiêu tiếp thị có thể giảm 28% trong hai năm tới, một số trong số hơn 8,000 công ty martech có thể (không hiệu quả) đang cố gắng nỗ lực quá mức để chuẩn bị. Tuy nhiên, điều tôi tin rằng sẽ giúp các doanh nghiệp martech phát triển