Chuyển đổi doanh số bán hàng của bạn thông qua phương pháp tiếp cận đa luồng

Tôi đã được mời tham gia vào một cuộc thảo luận gần đây tại Hội nghị Năng suất Bán hàng của Hiệp hội Quản lý Bán hàng ở Atlanta. Phiên thảo luận tập trung vào Chuyển đổi Bán hàng, với các tham luận viên cung cấp suy nghĩ và hiểu biết sâu sắc của họ về các phương pháp hay nhất và các yếu tố thành công quan trọng. Một trong những điểm thảo luận đầu tiên đã cố gắng xác định chính thuật ngữ này. Chuyển đổi bán hàng là gì? Nó có bị lạm dụng và có thể bị thổi phồng không? Sự đồng thuận chung là, không giống như hiệu quả hoặc khả năng bán hàng,