Darren Bridger

Darren Bridger

Darren Bridger làm việc với tư cách là nhà tư vấn cho các nhà thiết kế và nhà tiếp thị, tư vấn về việc sử dụng và phân tích dữ liệu tác động vào suy nghĩ và động cơ không tỉnh táo của người tiêu dùng. Ông là một trong những người tiên phong ban đầu của ngành Khoa học Thần kinh Người tiêu dùng, giúp tiên phong cho hai trong số các công ty đầu tiên trong lĩnh vực này, sau đó gia nhập cơ quan lớn nhất thế giới, Neurofocus (nay là một phần của công ty Nielsen), với tư cách là nhân viên thứ hai của công ty bên ngoài Hoa Kỳ. . Anh ấy hiện đang làm trưởng bộ phận thông tin chi tiết tại Thần kinh.
  • Nội dung tiếp thịnão sáng tạo

    Neuro Design là gì?

    Thiết kế thần kinh là một lĩnh vực mới và đang phát triển áp dụng những hiểu biết sâu sắc từ khoa học trí óc để giúp tạo ra các thiết kế hiệu quả hơn. Những hiểu biết sâu sắc này có thể đến từ hai nguồn chính: Các nguyên tắc chung của các phương pháp hay nhất về Thiết kế Thần kinh đã được…

    Đọc bài viết
Back to top