Dennis DeGregor

Dennis DeGregor là Phó Chủ tịch, Thực hành Dữ liệu Trải nghiệm Toàn cầu, tại cuộn tròn, Một WPP công ty và là một phần của Tập đoàn Ogilvy. Dennis có bề dày thành tích phía khách hàng với các thương hiệu trong danh sách Fortune 500 về chuyển đổi CX doanh nghiệp, chiến lược dữ liệu, phân tích và tận dụng công nghệ để tạo lợi thế kinh doanh cạnh tranh. Dennis được biết đến với việc xây dựng các nhóm hiệu suất cao giúp đẩy nhanh các sáng kiến ​​Chuyển đổi Trải nghiệm từ đầu đến cuối của khách hàng thông qua đổi mới trong chiến lược dữ liệu. Ông đã viết hai cuốn sách về chủ đề dữ liệu doanh nghiệp, AI chiến lược và tận dụng Internet toàn cầu để tạo lợi thế cạnh tranh thông qua chuyển đổi CX dựa trên dữ liệu: HAILOs: Cạnh tranh về AI trong kỷ nguyên hậu GoogleKhách hàng-Doanh nghiệp minh bạch.
  • Kỹ thuật khẩn cấpCác phương pháp hay nhất để cải thiện hành trình của khách hàng

    Nghệ thuật & Khoa học để Cải thiện Hành trình của Khách hàng vào năm 2023

    Cải thiện hành trình của khách hàng đòi hỏi sự chú ý liên tục khi các công ty điều chỉnh chiến lược của họ để thay đổi nhanh chóng xu hướng tiêu dùng, thói quen mua hàng và điều kiện kinh tế. Nhiều nhà bán lẻ cần điều chỉnh chiến lược của họ nhanh hơn… Có tới 60 phần trăm doanh số bán hàng tiềm năng bị mất khi khách hàng thể hiện ý định mua hàng nhưng cuối cùng lại không hành động. Theo một nghiên cứu về hơn 2.5 triệu doanh số được ghi nhận…