Tương lai không tưởng của việc bán kênh

Đối tác kênh và Người bán lại giá trị gia tăng (VAR) là đứa con ghẻ khó tính (được đối xử không ưu ái về quyền bẩm sinh) khi cần thu hút sự chú ý và nguồn lực từ các nhà sản xuất vô số sản phẩm mà họ bán. Họ là người cuối cùng được đào tạo và là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm về việc đáp ứng hạn ngạch của họ. Với ngân sách tiếp thị hạn chế và các công cụ bán hàng lỗi thời, họ đang gặp khó khăn trong việc truyền đạt hiệu quả lý do tại sao các sản phẩm lại độc đáo và khác biệt. Bán hàng theo kênh là gì? Một phương pháp