SkAdNetwork? Hộp cát bảo mật? Tôi đứng với MD5s

Thông báo vào tháng 2020 năm 14 của Apple rằng IDFA sẽ là một tính năng chọn tham gia cho người tiêu dùng vào bản phát hành iOS 80 vào tháng 2021, cảm giác như tấm thảm được lấy ra từ ngành công nghiệp quảng cáo dưới XNUMX tỷ USD, khiến các nhà tiếp thị phải điên cuồng tìm kiếm điều tốt nhất tiếp theo. Bây giờ đã hơn hai tháng, và chúng tôi vẫn đang vò đầu bứt tai. Với sự trì hoãn rất cần thiết gần đây cho đến năm XNUMX, chúng tôi với tư cách là một ngành cần sử dụng thời gian này một cách hiệu quả để tìm ra một tiêu chuẩn vàng mới cho