Cách học máy và chuyển đổi sẽ phát triển doanh nghiệp của bạn

Trong cuộc cách mạng công nghiệp, con người hoạt động giống như các bộ phận trong một cỗ máy, đóng quân dọc theo dây chuyền lắp ráp, cố gắng làm cho mình hoạt động một cách máy móc nhất có thể. Khi bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chúng ta đã chấp nhận rằng máy móc có tính cơ học tốt hơn nhiều so với con người. Trong thế giới nhộn nhịp của quảng cáo tìm kiếm, nơi người quản lý chiến dịch cân bằng thời gian giữa việc xây dựng chiến dịch một cách sáng tạo và quản lý và cập nhật chúng một cách máy móc