CRM B2C tốt nhất cho doanh nghiệp nhỏ của bạn là gì?

Quan hệ khách hàng đã trải qua một chặng đường dài kể từ khi thành lập. Tâm lý của Business2Consumer cũng đã chuyển sang tâm lý tập trung vào người dùng hơn thay vì phân phối tuyệt đối sản phẩm cuối cùng. Lựa chọn phần mềm quản lý quan hệ khách hàng phù hợp cho doanh nghiệp của bạn có thể rất khó khăn.