Acquire.io: Nền tảng tương tác với khách hàng hợp nhất

Khách hàng là huyết mạch của mọi doanh nghiệp. Tuy nhiên, chỉ một số công ty có thể theo kịp nhu cầu ngày càng tăng của họ, để lại cơ hội lớn cho các công ty sẵn sàng đầu tư vào trải nghiệm khách hàng và cải thiện thị phần của họ. Không có gì ngạc nhiên khi quản lý CX đã nổi lên như một ưu tiên hàng đầu đối với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, những người đang bỏ ra ngày càng nhiều nguồn lực để thực hiện nó. Tuy nhiên, nếu không có công nghệ phù hợp, không thể đạt được