Phân phối nội dung là gì?

Nội dung không thể nhìn thấy là nội dung mang lại ít hoặc không có lợi tức đầu tư và, với tư cách là một nhà tiếp thị, bạn có thể nhận thấy rằng nội dung của bạn đang trở nên khó khăn như thế nào để khiến nội dung của bạn được xem bởi ngay cả một phần nhỏ khán giả mà bạn đã dày công xây dựng trong vài năm qua. Thật không may, tương lai có thể sẽ giữ nhiều điều tương tự hơn: Facebook gần đây đã thông báo rằng mục tiêu của họ là giảm phạm vi tiếp cận tự nhiên của các thương hiệu xuống