Marpipe: Trang bị cho các nhà tiếp thị sự thông minh mà họ cần để kiểm tra và tìm quảng cáo chiến thắng

Trong nhiều năm, các nhà tiếp thị và nhà quảng cáo đã phụ thuộc vào dữ liệu nhắm mục tiêu theo đối tượng để biết họ chạy quảng cáo của họ ở đâu và trước ai. Nhưng sự thay đổi gần đây khỏi các hoạt động khai thác dữ liệu xâm lấn - kết quả của các quy định mới và cần thiết về quyền riêng tư do GDPR, CCPA và iOS14 của Apple đưa ra - đã khiến các nhóm tiếp thị phải tranh giành. Khi ngày càng nhiều người dùng chọn không theo dõi, dữ liệu nhắm mục tiêu theo đối tượng ngày càng trở nên kém tin cậy hơn. Thương hiệu dẫn đầu thị trường