Tiếp cận bán hàng: Sáu chiến lược thu hút được trái tim (Và các mẹo khác!)

Viết thư thương mại là một khái niệm kéo dài từ quá khứ. Vào thời điểm đó, các bức thư chào hàng thực là một xu hướng nhằm thay thế các nhà tiếp thị từng cửa và quảng cáo chiêu hàng của họ. Thời hiện đại đòi hỏi những cách tiếp cận hiện đại (chỉ cần nhìn vào những thay đổi trong quảng cáo hiển thị hình ảnh) và viết thư chào hàng doanh nghiệp cũng không ngoại lệ. Một số nguyên tắc chung liên quan đến hình thức và các yếu tố của một bức thư chào hàng tốt vẫn được áp dụng. Điều đó nói rằng, cấu trúc và độ dài của bức thư kinh doanh của bạn phụ thuộc vào