Sự lật tẩy của Digital Remedy giúp việc mua, quản lý, tối ưu hóa và đo lường quảng cáo Over-The-Top (OTT) trở nên đơn giản

Sự bùng nổ trong các tùy chọn truyền thông trực tuyến, nội dung và lượng người xem trong năm qua đã khiến quảng cáo Over-The-Top (OTT) không thể bị bỏ qua đối với các thương hiệu và đại lý đại diện cho họ. OTT là gì? OTT đề cập đến các dịch vụ truyền thông trực tuyến cung cấp nội dung phát truyền thống theo thời gian thực hoặc theo yêu cầu qua internet. Thuật ngữ over-the-top ngụ ý rằng một nhà cung cấp nội dung đang vượt lên trên các dịch vụ internet điển hình như duyệt web, email, v.v.